Moskova'da, "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi'nin Birinci Kongresi yapıldı.


Bütün toplumsal problemlerin nedeni nedir? Bu durumdan bir çıkış yolu var mıdır? Neden özellikle her insanın ahlaki seçimleri, Rusya'yı ve bütün dünyayı kendi kendini yok etmekten kurtarabilir? Bu ve başka konular "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi'nin Birinci Kongresinde ele alındı.


Moskova/ "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi- Basın Servisi/ 25 Mayıs 2014 tarihinde Moskova'da, "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi'nin Birinci Kongre katılımcılarının çalışması sona ermiştir. Kongreye 16 ülkeden - ABD, Almanya, Avusturya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Monako, Polonya, Rusya, Türkiye, Ukrayna - 522 temsilci katılmıştır.


Yaptıkları konuşmalarda katılımcılar şöyle konuştu:

"Toplumsal ve bireysel problemlerin nedeni nedir? Bu, asırlık sorunun cevabını ararken dürüst olmak gerekirse, o zaman cevap sadece iki kelimedir: "ahlak eksikliği"! Bu aşikârdır. Eşit düzeylerde zeka ve zenginlik sahibi iki insanın daha sonra her şey, onların seçimlerine bağlıdır: değerlerini ne için kullanacaklardır- insanlara yardım etmek için mi, yoksa kendi ve diğerlerinin sağlığı pahasına bile olsa, kendilerine menfaat sağlamak için mi? Onların her bir seçimi ahlaka uygun mu veya ahlaka aykırı mı olacaktır?

Damlaların bir araya gelip okyanusu oluşturdukları gibi her insanın ahlaka uygun olmayan büyük ve küçük seçimleri, toplumun bir bütün olarak ahlaksız olmasına yol açıyor. Bütün temel sorunların - savaşların, terörün, ekonomik eşitsizliğin, ekonomik krizin, yolsuzlukların, eğitim, kültür, sağlık hizmetleri ve sosyal refah alanlarındaki problemlerin çözümü toplumun ahlak düzeyine bağlıdır.

Hareketin Başkanı, raporunda her birimiz değişmediği sürece toplumumuzun da değişmeyeceğini belirtti. Devlet, pek çok doğru yasa çıkarabilir, fakat eğer bizler içimizde doğru seçimler yapmazsak, o zaman dışarıdan hiçbir iyi yasa hayatımızı daha iyi hale getirmez.

Herhangi bir ülke, askeri hareket yapmadan sadece halkı ahlaken dejenere ederek ele geçirilebilir. Toplumumuzda da bu oluyor. Pek çok kişi bunu fark etmiyor bile.

Peki bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Elbette!

Yolsuzluk, rüşvet, cehalet, sarhoşluk, kültürsüzlük gibi her türlü ahlaksız tezahürlere karşı toplumda hoşgörüsüzlük ortamı oluşturmalıdır.

Her insan öncelikli olarak kendisi ahlaklı bir şekilde davranması için bir anlayışa ve arzuya sahip olması gereklidir.

Bu tür insanlar gittikçe çoğalmalı ve birleşmelidirler!

Bu nedenle yaşamın tüm alanlarında en yüksek ahlaki ilkeleri savunacak "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi oluşturulmuştur. Bu hareket, milyonlarca insanı kapsayacak gerçekten kitlesel bir hareket olmalıdır. Milleti, partisi veya inancı ne olursa olsun her insan üye olabilir, çünkü biz hepimiz Dünya Gezegeninin vatandaşlarıyız!

Oluşturulduğundan bu yana geçen yarım ay içinde "AHLAK İÇİN!" Hareketine 37 ülkeden 1350'den fazla kişi katılmıştır. Her geçen gün "AHLAK İÇİN!" hareketinin www.z-n.center sitesindeki üye Kodeksinin altına yeni insanlar imzalarını atıyorlar.

Hareketin sembolü olarak, saflığın ve adaletin işareti - beyaz mavi şerit ve kar beyazı zambak çiçeği seçilmiştir.

Kongrenin sonucunda, katılımcılar BM Genel Sekreterine ve kongre katılımcılarının ülke liderlerine gerçek ahlaki ve manevi prensipleri yaymaları için bir çağrıda bulunmuşlardır. Bu prensipler BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilmiş ve tüm ülkelerin Anayasaları tarafından güvence altına alınmıştır. Ayrıca kongre katılımcıları ülke liderlerine görevlerini icra etmeleriyle ilgili günlük kararlar alırken, yüksek etik ilkeleri ve değerleri takip etmeleri konusunda çağrıda bulunmuşlardır.

Kahramanlığa bir kutsama gibi AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketi'nin manevi lideri Tatyana Mikuşina’nın sözleri yankılanmıştır: “Somut işler yapma zamanı gelmiştir! Birliğimizi, dayanışmamızı, inancımızı, işbirliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ancak birlikte Rusya’yı ve tüm dünyayı kurtarabiliriz!”


İletişim:

Uluslararası Toplumsal Hareketi "AHLAK İÇİN!"
Site: http://z-n.center
e-posta: info@z-n.center.
Теl.: +7 (904) 073-97-42