7 Ağustos 2015 tarihi itibariyle "AHLAK İÇİN" Uluslararası Hareketi kapanmıştır.

Sitedeki bilgiler serbestçe kullanılabilir

Sevgili arkadaşlar!

Modern toplum, ekonomik krizden çok manevi bir kriz içindedir. Ve toplumu bu krizden hiçbir ekonomik, mali ya da siyasi reform çıkartamaz.

Şu anki aşamada sadece Rusya'yı değil tüm insanlığı  kurtaracak tek şey, her insanın içinde bulunan Maneviyat veya Ahlaktır. Onun Vicdanıdır.

İnsanların vicdanları,  bütün toplumda yüksek ahlak ve her insanın yüksek erdemliliği şeklinde kendini gösterir. Buna göre, toplumda yüksek etiği ve ahlakı yaygınlaştırmak, toplumu manevi ideallere dayanarak eğitmek, Rusya'nın ve tüm dünyanın yeniden canlanmasını sağlayacak ve tüm uygarlık için yeni bir fırsat açacaktır.

Antik çağlardan bu yana, pek çok düşünür ve filozof dünyaya Ahlak Yasası hakkında bir Öğreti vermiştir. Bunların arasında, Pisagor, Platon, Aristo, Konfüçyüs, Lao Tzu, Mahavira, Gautama Buda, Hz. İsa, Hz. Muhammed vs. Bu Öğretileri baz alarak daha sonra Hıristiyanlık, İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Jainizm vs. gibi dinler oluşturulmuştur. Her din kurucusu, erdemi, ahlakı ve yaşam etiğinin temellerini öğretmiş, kendisi ise en yüce ahlak modeli olmuştur.

Dünyada en çok, Hz. İsa tarafından verilen Ahlakın Altın Kuralı bilinmektedir: "İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın" (Matta 7:12).

Ahlak - yaşamın temel prensibidir. Eğer bizler Ahlak Yasasına uymazsak, kendimizi, ailemizi ve tüm insanlığı yozlaşmaya ve yok olmaya mahkum ediyoruz.

Ve yalnızca Ahlak Yasasını takip ettiğimiz durumunda, bizler gelişiyor, bilincimizi değiştiriyoruz. Bir kişi her şeye Ahlak Yasasının merceğinden bakmaya  başlarsa, bu dünyada onu çevreleyen her şeyi farklı bir gözle görür,  iyi ve kötüyü, güzeli ile çirkini, kendi ruhunun gelişimi için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayırt edebilir hale geliyor.

Bizler "AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketini geniş bir şekilde başlatıyoruz.

Ve onu içsel olduğu kadar yaşamın dış alanlarında da sürdüreceğiz.

Kendimizle başlıyoruz. Her birimiz onurlu davranmaya başlarsa, o zaman toplum da iyileşecektir.  Kötü bulaşıcıdır, ama iyi çekicidir. O zaman neden kötülüğe bulaşalım? Biz hepimiz için daha aydınlık bir gelecek istiyoruz!

Toplumun tüm yapı faaliyetlerindeki etik yaklaşımların çıtasını yükseltiyoruz. Her şeyin kendiliğinden dönüşeceğini: medyanın kendiliğinden "iyileşeceğini", şirketlerin genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri piyasaya sürmeyi bırakacaklarını, çocuklarımızın eğitim ve öğretim sisteminin kendiliğinden daha iyi hale geleceğini, halkın ruhsal ve duygusal durumunun normalleşeceğini beklemek için artık daha fazla zamanımız yoktur.

Yalnızca ortak çabalarla, yalnızca aktif eylemlerle kendimizi ve tüm toplumu değiştirebiliriz!

Ahlak bize yaşamda yol göstersin ve bizi namuslu ve mutlu yapsın!