AMAÇLAR VE GÖREVLER:

1. Hareketin amaçları:

 • Evrensel manevi potansiyelini ve insanlığın sanat, kültür, bilim ve teknoloji alanındaki en iyi başarılarını kullanarak, Rusya ve yabancı toplumunda ahlak temellerini yeniden canlandırmak, her açıdan gelişmiş insanlar yetiştirmek, etik idealleri baz alarak çocuklar ve yetişkinler eğitmek;
 • benzer amaçlara sahip toplumsal kuruluşlarla çalışma ve kültür alanlarında işbirliği yapmak;
 • diğer halklarla dostluğun ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini sağlamak;
 • Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki  mevzuatına, uluslararası normlara ve  Hareketin yapısal alt birimlerinin faaliyette bulunduğu diğer devletlerin kanunlarına ve mevcut Tüzüğe aykırı olmayan diğer amaçlar.

2. Bu amaçlara ulaşmak için Hareket şu görevleri gerçekleştirmektedir:

 • kamusal yaşamda manevi, ahlaki prensiplerin önceliğinin propagandasını gerçekleştirir;
 • vatandaşlık haklarına dayanarak, bütün sosyal gruplardan vatandaşların toplumsal kalkınma çabalarını  birleştirir;
 • toplumsal ahlakın, maneviyatın ve kültürün canlanmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası programlar, hibeler geliştirme ve uygulama sürecinde yer alır;
 • ailenin ahlaki temellerini destekler, çocukların doğum ve yetiştirilmesinde manevi yaklaşımı, sağlıklı yaşam tarzının canlanması ile ilgilenir;
 • sağlık hizmetleri, eğitim, kültür, ruhsal gelişim, vatandaşlık hakları, spor, dinlenme ve turizm alanlarında program geliştirme ve uygulamasında yer alır;
 • genç neslin kültür, ahlak ve manevi değerlerle yetiştirilmesine yönelik  eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yer alır;
 • tüzük amaçlarına ulaşmak için benzer amaçlara sahip kuruluşlarla bölgelerarası ve uluslararası bağlantılar gerçekleştirir;
 • kitlesel ahlaki - manevi, bilimsel - teknik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler ve yürütür;
 • radyo ve televizyon için  kendi programlarını hazırlar ve geliştirir;
 • ğitim faaliyetleri gerçekleştirir, müzik ve kültür programları yürütür;
 • kütüphane faaliyetleri gerçekleştirir, resim, kitap ve diğer yüksek manevi sanat eserlerin ve antikaların  sergilenmesini ve satışını organize eder ve yürütür;
 • kültür ve boş vakti değerlendirme merkezleri oluşturur;
 • uyuşturucu, alkol, tütün bağımlılığını ortadan kaldırmak için toplumda çalışmalar yürütür;
 • asosyal (normal toplumsal hayatın dışında kalan) grupların, (engelli, çocuk yaştaki suçlular, cezaevinden tahliye olan vatandaşlar, alkol ve uyuşturucu bağımlıları)  adaptasyonuna ve rehabilitasyonuna yönelik bilimsel ve pratik programlar geliştirir ve katılır;
 • bilimsel ve pratik çevre program ve kuruluşlarına, onların yapımcılarına  organizasyon ve enformasyon desteği sağlar;
 • çevre ve hayvanların korunmasına katkıda bulunur;
 • öncelikle çocuk ve gençleri kapsayan yaratıcı şiir ve resim sanat atölyeleri oluşturmak;
 • Maria Montessori ve Robert Müller metoduna uygun eğitim kurumlarının kurulması;
 • belirtilen şekilde basım, editöryel ve yayıncılık faaliyetleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, Hareket'in ses ve görüntülü materyallerini, ayrıca Hareketin mevcut tüzüğünde belirlenen amaç ve görevler çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından sunulan materyalleri kopyalama faaliyetleri;
 • kamuoyu anketlerinin, bilimsel teorik ve pratik konferansların, tüzükte belirtilen faaliyetlerin güncel konuları hakkında seminerlerin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi;
 • tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için Rusya Federasyonu'nun  yürürlükteki mevzuatına ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olmayan diğer toplumsal hareketlerle uygun  sözleşmelerin imzalanması.

3. Kendi amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için Hareket, Rusya Federasyonu mevzuatı ve yapısal birimlerin - şube ve temsilciliklerin  oluşturulduğu ve faaliyette bulunduğu yabancı ülkelerin mevzuatı tarafından yasaklanmamış diğer çalışmalar da geçekleştirebilir.

"AHLAK İÇİN!" Uluslararası Toplumsal Hareketin Başkanı
Andrey B. Biçkov