“AHLAK İÇİN!” Uluslararası Toplumsal Hareketinin sembolleri 

The Symbols of the International Social Movement “THE MORALITY MOVEMENT”

Beyaz-mavi şerit 

Farklı renklerde sembolik şeritler, toplumsal tutumun bir işareti olarak veya herhangi bir probleme dikkat  çekmek için kullanılır (örneğin, “George şeridi” Zafer Günü Bayramı ve gazilere karşı saygı sembolüdür). Bu şeritleri, Hareket'in fikrini paylaşan herkes takma hakkına sahiptir.

“AHLAK İÇİN!” Uluslararası  Toplumsal  Hareketi kendi sembolü olarak beyaz-mavi şeridi seçti.

Şerit renklerinin sembolik anlamı vardır.

Beyaz renk - ışığın doğal sembolüdür, saflık ve masumiyet, hakikat ve iyilik, merhamet ve maneviyatın simgesidir; o Hayatın kendisini temsil eder.

Mavi renk - parlak gökyüzünün doğal sembolüdür, saf ve yüce olan her şey ile eşanlamlı. O, yüksek idealler, asillik ve dürüstlük anlamına gelir.

Bu iki rengin kombinasyonu “AHLAK İÇİN!” Uluslararası  Toplumsal  Hareketi'nin amacını yansıtır -  toplumda yüksek etiği ve ahlakı yaygınlaştırmak, toplumu manevi ideallere dayanarak eğitmek, böylece Rusya'nın ve tüm dünyanın yeniden canlanmasını sağlayacak ve tüm uygarlık için yeni bir fırsat açacaktır.


Zambak

Zambak- en güzel çiçek ve birçok erdemin  sembolüdür. Farklı ulusların kültüründe zambak şunları sembolize eder:

- saflık ve iffet;
- hayırseverlik, alçak gönüllülük, iyilik;
- huzur, yeniden doğuş, ölümsüzlük;
- soyluluk, ihtişam ve asillik;
- refah, mutluluk, esenlik;
- zarafet, uyum, denge;
- özgürlük ve umut;
- şefkat ve merhamet;
Bu çiçek tüm dünyada sevilir. Zambak, adını eski kelt dilinde "beyazlık"  ("beyaz-beyaz")  anlamına gelen "li-li" 'den aldığı düşünülmektedir. Zambak,  eski Mısırlılar tarafından hiyerogliflerde tasvir edilmiştir, orada umudu ve özgürlüğü simgelemiştir.
Eski Yahudilerde bu çiçek çok sevilir ve iffet sembolüymüş.
Roma İmparatorluğu'nda zambak tasviri paraları süslermiş ve bu çiçeklerden yapılan taçlar yeni evlenenlerin başına mutlaka yerleştirilmiş.
Fransızlar için zambağın tarihsel bir önemi vardır. O kraliyet gücünün amblemiydi, Fransa'ya ise zambak krallığı denirmiş. 
Katolik dünyasında, İsa genellikle azizlere zambak verirken tasvir edilmektedir, bu durumda bu çiçek  şefkati sembolize eder.
Hıristiyanlıkta, zambak saflığı  ve masumiyeti temsil eder; Meryem Ana'nın sembolüdür. Efsaneye göre, Başmelek Cebrail elinde bir beyaz zambak ile Müjde gününde Meryem'e göründü. 
Eski Rusya'da, beyaz zambak iffet ve saflık sembolü olarak kabul edilirmiş. Barış sembolü olarak da değer verilmiş.
Beyaz zambak saflık, iffet, uyum, asillik anlamına gelir. “AHLAK İÇİN!” Uluslararası  Toplumsal  Hareketin sembolü olarak zambak bu anlamları ifade eder.